Sunda hus
Att bygga eget hus har blivit allt populärare på senare år, men det är både tidskrävande och dyrt. Allt som oftast spräcks både utgiftstak och tidsplan, många är också de som hamnar i konflikt med oseriösa hantverkare. Detta råder Smålandsvillan AB bot på, med färdigbyggda villamoduler i olika utföranden som står klart för inflyttning efter blott två veckors byggtid på plats.
Smålandsvillan AB är relativt nya men har redan tagit betydande marknadsandelar med en relativt enkel affärsstrategi: ordentliga villor med hög kvalitet och en genomtänkt konstruktion, till ett i sammanhanget billigt pris. Villorna finns i sju utföranden med ett antal olika stilar som tillval. Genomgående för alla villor är att de är tillverkade i moduler under en mycket sträng tillverkningsprocess som nästan uteslutande sker inomhus, väl skyddat från fukt och annan påverkan.

Andreas Söderlund är platschef i fabriken i Sundsvall och berättar att Smålandsvillan visserligen har alla nödvändiga certifieringar, men att det krävs mycket mer än så för att hålla hög kvalitet. Det är speciellt två aspekter Smålandsvillan AB anser är av yttersta vikt. Dels att husen ska vara funktionella och med en genomtänkt design. Därför är också alla deras hus ritade av ledande arkitekter. Den andra aspekten är något de kallar för sunda hus.
- Det gäller att ha en genomtänkt arbetsprocess och att använda bra material. Alla våra komponenter byggs och lastas inomhus och när vi kommer till bygget så är allting under tak redan efter några timmar, berättar Andreas.

En av fabrikerna ligger alltså i Sundsvall, men huvudkontoret och rötterna finns, som namnet antyder, i Småland och i enlighet med traditionen så vill man leverera mycket hus för pengarna. Det har man löst genom att ha ett mindre antal hustyper med fastställda planlösningar. På så sätt har de pressat kostnaderna och ökat produktiviteten - men man har på inget sätt kompromissat med kvaliteten. Istället arbetar man hela tiden enligt en nollfelsvision som innebär att när huset är färdigställt och besiktigas så är målet att det inte ska finnas en enda anmärkning. En oberoende besiktningsman utför kontrollen och i de allra flesta fall så finns det heller inga anmärkningar.
- Om jag får säga det själv så har vi väldigt bra hus för en relativt billig peng. Tjocka väggar, bra material, moderna och med en hög standard. Mycket hus för pengarna helt enkelt, konstaterar Andreas.
Den senaste tiden har det varit skriverier i dagspressen om oseriösa hantverkare och felbyggda hus med fuktskador och liknande. Smålandsvillan AB hör definitivt inte till den skaran entreprenörer. De anlitar inga utomstående hantverkare utan arbetar med totalentreprenad ovan grund sedan flera år tillbaka och om det mot förmodan uppstår oklarheter så tar det här företaget sitt ansvar.


Smålandsvillan AB

Bransch:
Hus

Telefon: 060-19 48 49
Fax: 060-15 62 25


Email:
andreas.soderlund@smalandsvillan.se

Hemsida:
www.smalandsvillan.se

Adress:
Smålandsvillan AB
Montörvägen 7
85350 Sundsvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN